Відкриті реєстри України

(короткий опис)

1.  Єдиний реєстр нотаріусів

Стислий опис:  в цьому реєстрі накопичені дані про нотаріусів. В ньому  можливо перевірити повноваження нотаріуса, знайти нотаріуса за адресою або територією діяльності, дізнатися контактні дані, тощо.

2. Єдиний реєстр адвокатів

Стислий опис: електронна база даних, яка містить відомості про чисельність і персональний склад адвокатів України, їх адреси, засоби зв’язку, тощо.

3. Реєстр платників ПДВ

Стислий опис:  в цьому реєстрі можливо перевірити чи є суб’єкт підприємницької діяльності платником податку на додану вартість.

4.  Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів

Стислий опис:  метою створення реєстру є надання нотаріусам України та правоохоронним органам можливості перевірити справжність нотаріальних документів, виконаних на спеціальних бланках нотаріальних документів, що сприяє уникненню укладання угод, які суперечать законним інтересам фізичних та юридичних осіб.

5. Реєстр навчальних закладів

Стислий опис: ресурс призначений для  перевірки актуальної інформації щодо навчального закладу. 

6. Реєстр адміністративних послуг

Стислий опис: єдина  комп’ютерна база даних про адміністративні послуги,  які надаються  відповідно  до  законодавства  центральними  органами   виконавчої  влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями,  підприємствами,  установами та організаціями, що належать до сфери  їх управління, а також органами місцевого самоврядування.

9. Реєстр екологічних аудиторів

Стислий опис: містить інформацію про аудиторів та юридичні особи, які мають право на проведення екологічного аудиту.

10. Реєстр наукових організацій

Стислий опис: реєстр містить дані про діючі в України наукові установи та організації.

11. Реєстри учасників фондового ринку

Стислий опис: реєстр професійних учасників фондового ринку, до яких належать фондові біржі, торговці цінними паперами, емітенти, зберігачі та компанії з управління активами.

12. Реєстр рішень НКЦПФР щодо реклами цінних паперів та фондового ринку

Стислий опис: ресурс містить рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо заборони або погодження розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку.

15. Реєстр аудиторських фірм  НКЦПФР

Стислий опис: в базі даних накопичується інформація щодо аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

16. Реєстрова книга суден в Регістрі судноплавства

Стислий опис: в цьому реєстрі можливо дізнатися про власника  певного судна, здійснити пошук суден за його ознаками, перевірити документи на право здійснювати мореплавство на морській території України.

17. Реєстр організаторів аукціонів по відчуженню майна

Стислий опис: містить опис юридичних осіб, які мають право проводити аукціони по відчуженню майна.

18. Реєстр корпоративних прав держави

Стислий опис: автоматизована   інформаційно-довідкова   система  збирання  та обліку  відомостей  про  акції, частки, паї, що належать державі у  статутному  капіталі  господарських  товариств  та інших суб’єктів  господарювання. Утворений  для оперативного  обліку  зазначених акцій, часток, паїв, забезпечення ефективного   здійснення   корпоративних  прав  держави,  а  також забезпечення  гласності  та  відкритості  інформації  про державну власність.

19. Реєстр договорів Фонду державного майна

Стислий опис: власне містить реєстр договорів, які укладені  Фондом державного майна України.

20. Реєстр страхових агентів агентів

Стислий опис: в цій базі даних здійснюється пошук страхових агентів. Перевірити їх повноваження та чинність ліцензій.

21. Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України

Стислий опис: в реєстрі містяться відомості про: прізвище, ім’я та по батькові арбітражного керуючого; дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора); дату та номер протоколу рішення кваліфікаційної комісії про складення іспиту; дату та номер протоколу рішення дисциплінарної комісії про накладення на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення; дату та номер рішення про припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) тощо.