Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Назва (повна, скорочена, інши вживані назви):

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (реєстр нерухомого майна, електронний реєстр прав власності на нерухоме майно).

Сайт:

kap.minjust.gov.ua

Перелік інформації, яку можливо отримати та інші можливості:

1.Актуальну інформацію про зареєстровані речові права на нерухоме майно, власників нерухомого майна, тощо.

2. Інформацію про обтяження, арешти нерухомого майна, іпотеку нерухомого майна, заборони на відчуження нерухомого майна;

3. Перевірити документи, видані Державним реєстром речових прав на нерухоме майно;

4. Подати попередню заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;

5. Здійснити пошук та перегляд інформації про стан розгляду заяви або запиту, що були подані державному реєстратору у паперовому вигляді;

6. Отримати миттєве повідомлення про початок та хід реєстраційної процедури відносно об’єкта нерухомого майна, а також зміну його статусу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, так званий СМС- маяк.

7.  Отримати витяг (інформацію) з реєстру прав власності на нерухоме майно онлайн;

Державний реєстр прав містить такі відомості про нерухоме майно:

1) про земельну ділянку:

кадастровий номер земельної ділянки;

площа земельної ділянки;

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці (у разі коли на земельній ділянці розташований об’єкт нерухомого майна, право власності на який зареєстровано в Державному реєстрі прав);

2) про об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці:

тип об’єкта нерухомого майна;

площа об’єкта нерухомого майна (загальна та (за наявності) житлова);

опис об’єкта нерухомого майна із зазначенням об’єктів, що є приналежністю головної речі (присвоєна літера, римська або арабська цифра відповідно до технічного паспорта, загальна та (за наявності) житлова площа) (у разі коли об’єкт нерухомого майна є головною річчю);

відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна (найменування та/або присвоєна літера, загальна та (за наявності) житлова площа) (у разі коли об’єкт нерухомого майна є складною річчю);

адреса об’єкта нерухомого майна;

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно (у разі відкриття розділу на об’єкт нерухомого майна, право власності на який було зареєстровано в Реєстрі прав власності на нерухоме майно);

кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований такий об’єкт нерухомого майна (у разі коли об’єкт нерухомого майна розташований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав);

3) про підприємство як єдиний майновий комплекс:

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

склад підприємства (перелік об’єктів нерухомого майна, що входить до єдиного майнового комплексу (земельні ділянки, будівлі, споруди тощо), із зазначенням їх реєстраційних номерів);

4) про об’єкт незавершеного будівництва:

опис об’єкта незавершеного будівництва (присвоєна відповідно до технічного паспорта літера, відсоток готовності тощо);

реєстраційний номер об’єкта незавершеного будівництва в Реєстрі прав власності на нерухоме майно (у разі відкриття розділу на об’єкт незавершеного будівництва, право власності на який було зареєстровано в Реєстрі прав власності на нерухоме майно);

кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва.

5) про суб’єкта права власності:

для фізичних осіб:

— прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

— номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

— реєстраційний номер облікової картки платника податків;

— додаткові відомості (за наявності);

для юридичних осіб:

— повне найменування юридичної особи;

— ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

для територіальних громад:

— повне найменування територіальної громади села, селища, міста;

— повне найменування органу місцевого самоврядування;

— ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

для держави:

повне найменування органу державної влади, що здійснює управління (розпоряджання) нерухомим майном;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

6) форма власності;

7) вид спільної власності (у разі коли майно належить на праві спільної власності);

8) розмір частки у праві спільної власності (у разі коли майно належить на праві спільної часткової власності);

9) підстава для державної реєстрації права власності:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

додаткові відомості про документ (за наявності).

У разі коли майно належить на праві спільної власності, відомості про суб’єкта права власності зазначаються щодо кожного такого співвласника із присвоєнням кожному запису про право власності окремого номера.

 

Параметри пошуку:

Пошук відомостей у Державному реєстрі прав про речові права та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав, здійснюється за одним або кількома ідентифікаторами:

 1) тип суб’єкта речового права, обтяження:

фізична особа;

юридична особа.

2) суб’єкт речового права, обтяження:

для фізичних осіб:

— прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові;

— номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

— реєстраційний номер облікової картки платника податків;

— реквізити документа, що посвідчує особу:

серія документа;

номер документа;

для юридичних осіб:

— повне найменування юридичної особи;

— ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

Під час формування заяви обирається один або декілька із передбачених параметрів залежно від типу суб’єкта речового права, обтяження.

Доступ:

Платний. Для фізичних та юридичних осіб інформація за об’єктом нерухомого майна та суб’єктом речового права надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України, за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або в паперовій формі.

Раніше можна було отримати інформацію за допомогою ID-банкінгу, але зараз для користування реєстром та для отримання інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно в електронному чи паперовому вигляді потрібно мати ЕЦП (електронний цифровий підпис).

Вартість:

Запит на отримання  інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  є платним. Один витяг, за одним об’єктом,   з державного реєстру прав власності на нерухоме майно  коштує 20 грн. + 3 грн. комісія банку.

Порядок користування та покрокова інструкція  користувача:

Текстова інструкція:

Як користуватися реєстром нерухомого майна

Відеоінструкція:

Примітка, практика, особливості  використання, «фішки», поради користувачу:

1. Не треба плутати інформацію з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно у вигляді інформаційної довідки та Витягу з реєстру. Це різні документи, хоча вони у своїй більшості містять однакову інформацію.

Інформацію можна отримати онлайн, сформувати у документ (інформаційну довідку) та роздрукувати або використовувати в електронному вигляді (PDF-файл) а Витяг можливо отримати тільки у державного реєстратора чи нотаріуса у паперовій формі.

За загальним правилом Витяг видається заявнику (власнику) після внесення відомостей до Державного реєстру прав державним реєстратором (нотаріусом). Тобто, наприклад, є рішення суду про визнання права власності на квартиру. Власник квартири йде до державного реєстратора та реєструє своє право власності на підставі рішення суду. Підтвердженням реєстрації права власності у реєстрі нерухомості буде відповідний Витяг. 

2. Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав у паперовій або електронній формі має однакову юридичну силу та містить обов’язкове посилання на Державний реєстр прав.   

Пошук відомостей у Державному реєстрі прав про речові права та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав здійснюється за принципом:

повного збігу всіх зазначених ідентифікаторів пошуку;

повного збігу всіх зазначених ідентифікаторів пошуку та/або кожного окремого із зазначених ідентифікаторів пошуку.

3. Відомості з Державного реєстру прав формуються виключно за допомогою програмних засобів його ведення з обов’язковим присвоєнням індексного номера, фіксацією дати та часу їх формування.

4. Відомості з Державного реєстру прав формуються у формі:

1) інформації з Державного реєстру прав про:

зареєстровані речові права, обтяження речових прав, про об’єкти та суб’єктів таких прав (обтяжень);

про осіб, що отримували інформацію з Державного реєстру прав;

документи реєстраційної справи;

2) витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав.

 5. Інформація з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права, обтяження речових прав, про об’єкти та суб’єктів таких прав (обтяжень) містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права, їх обтяження щодо одного об’єкта нерухомого майна, наявні в Державному реєстрі прав, а також відомості з його невід’ємної архівної складової частини, або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав, їх обтяжень щодо такого об’єкта нерухомого майна.

У разі коли за зазначеними особою параметрами пошуку щодо суб’єкта в Державному реєстрі прав знайдено записи щодо більш як одного об’єкта нерухомого майна, така особа за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав отримує для ознайомлення перелік записів про такі об’єкти із зазначенням їх реєстраційних номерів та адрес, а також окремо записи, що не містять відомості про адресу об’єкта нерухомого майна.

Після ознайомлення з відповідним переліком особа може отримати щодо кожного об’єкта нерухомого майна інформацію з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права, обтяження речових прав, про об’єкти та суб’єктів таких прав (обтяжень).

6. Інформація з Державного реєстру прав про осіб, що отримували інформацію з нього, містить відомості про отримання іншими особами, відмінними від суб’єкта речового права, обтяження, інформації з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права, обтяження речових прав, що стосуються такого суб’єкта.

7.  Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав формується державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав в електронній формі, що розміщується на веб-порталі Мін’юсту, та за бажанням заявника в паперовій формі на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

8. Відомості Державного реєстру прав вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою, доки їх не скасовано у порядку, передбаченому цим Законом.

Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав, має однакову юридичну силу та використовується відповідно до законодавства.

9.  Є і фішки. За допомогою сервісу можна відстежити зміни статусу об’єктів нерухомого майна за номером в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Вартість сервісу 30 грн. за 1 об’єкт на місяць.  

Також можна відстежити подання заяв на проведення будь-яких реєстраційних дій щодо ваших об’єктів нерухомого майна за електронним цифровим підписом. Вартість такої послуги  300 грн. за 1 об’єкт на місяць.  

Зразок: Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Зразок: Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Администратор