Єдині державні реєстри 

(короткий опис)

1. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Єдиний державний реєстр підприємств та підприємців

Короткий опис: он-лайн сервіс отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

2. Єдиний державний реєстр судових рішень

Короткий опис: Веб-сайт призначено для пошуку та перегляду документів Єдиного державного реєстру судових рішень.

3. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Короткий опис: В цьому реєстрі можливо дізнатися про зареєстровані права власності на нерухоме майно, отримати витяг з реєстру за ким зареєстровано нерухоме майно, дізнатися про обтяження арешти нерухомого майна, перевірити документи, право власності, тощо

4. Єдиний реєстр боржників

 Короткий опис: ресурс містить дані про боржників за аліментами, штрафами, перед банками, фізичними чи юридичними особами, за іншими судовими рішеннями, тощо.

5. Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності

Короткий опис: У цьому реєстрі можливо здійснити пошук друкованих засобів масової інформації, які офіційно зареєстровані.

6. Єдиний реєстр громадських формувань

Короткий опис: ресурс містить відомості про легалізацію (реєстрацію) політичних партій, громадських організацій, організацій профспілок, кредитних спілок; благодійних організацій, творчих спілок, торгово-промислових палат, постійно діючих третейських судів, статутів: статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, статутів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, статутів територіальних громад; асоціацій органів місцевого самоврядування.

7. Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»

Короткий опис: це електронна база даних, яка містить відомості про осіб, щодо яких застосовано заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

8. Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Короткий опис: містить інформацію про порушення щодо юридичної особи або фізичної особи–підприємця провадження у справі про банкрутство, визнання його банкрутом, перебування у процедурі банкрутства.

9. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Короткий опис: містить відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.

10. Державний реєстр атестованих судових експертів

 

Короткий опис: реєстрі можливо дізнатися про судових експртів, які мають право здійснювати та проводити судові експертизи, строк їх повноважень, види експертиз, які вони мають проводити.

11.  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

Короткий опис: це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства, яка складається з еталонного, страхового, робочого та інформаційного фондів.

Мета запровадження Реєстру — забезпечення в Україні єдиних принципів ідентифікації та державного обліку нормативно-правових актів, створення фонду цих актів та підтримання їх у контрольному стані.

12. Державного реєстру фінансових установ

Короткий опис: це система одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання та поширення адміністративної інформації (даних) про фінансову установу

13. Державний реєстр лікарських засобів

Короткий опис: в реєстрі можна отримати інформацію про зареєстровані в Україні лікарські засоби та інструкції для медичного застосування до них.

14. Державний реєстр суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення

Короткий опис: до зазначеного реєстру вносяться дані про суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, які отримали ліцензії на мовлення, ліцензії провайдерів програмної послуги або зареєструвалися як суб’єкти інформаційної діяльності.

15. Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Короткий опис: до Реєстру вносяться дитячі заклади оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності, які мають статус юридичної особи або перебувають у складі підприємств, установ та організацій як їх філії чи структурні підрозділи.

16. Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

Короткий опис: державний реєстр є автоматизованою системою збирання, накопичення та обробки інформації про оцінювачів в Україні, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, та суб’єктів оціночної діяльності — суб’єктів господарювання, які отримали сертифікати суб’єкта оціночної діяльності.

17. Єдиний реєстр об‘єктів державної власності

Короткий опис: реєстр формується Фондом державного майна за участю Держкомстату, Державної податкової адміністрації, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Держпідприємництва, Держкомзему, Антимонопольного комітету та інших органів, уповноважених управляти об’єктами державної власності, шляхом об’єднання на єдиних методологічних засадах інформаційних систем з метою ведення обліку об’єктів державної власності та виконує інші задачі.

18. Державний реєстр нерухомих пам’яток

Короткий опис: містить перелік об’єктів культурної спадщини, які офіційно беруться державою під охорону. Такі об’єкти визначаються незалежно від форм власності, відповідно до їхньої археологічної, естетичної, етнологічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності.