Єдиний державний реєстр судових рішень

Єдиний державний реєстр судових рішень

Назва (повна, скорочена, інши вживані назви):

Єдиний  державний  реєстр судових рішень (Реєстр судових рішень).

Єдиний  державний  реєстр судових рішень —
автоматизована  система  збирання,  зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Сайт:

http://www.reyestr.court.gov.ua

Перелік інформації, яку можливо отримати та інші можливості:

Реєстр судових рішень містить ухвали, постанови, рішення, окремі думки, який ухвалються на території України судами всіх юрисдикцій (цивільної, господарської, адімінстративної, кримінальної).

Рішення суду проголошується прилюдно, крім випадків, коли розгляд  справи  проводився  у закритому судовому засіданні. Кожен має  право  на доступ до судових рішень у порядку, визначеному Законом.

Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в   електронній   формі   не   пізніше  наступного  дня  після  їх виготовлення   і   підписання.  

Якщо   судовий   розгляд   відбувався  у  закритому  судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка  за  рішенням  суду  щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Але, слід зазначити, що у  текстах  судових  рішень,  що  відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості:

1)   місце   проживання  або  перебування  фізичних  осіб  із зазначенням  адреси,  номери  телефонів  чи інших засобів зв’язку, адреси  електронної  пошти,  реєстраційні  номери облікової картки платника  податків,  реквізити  документів,  що посвідчують особу, унікальні   номери  запису  в  Єдиному  державному  демографічному реєстрі;

2) реєстраційні номери транспортних засобів;

3) номери банківських рахунків, номери платіжних карток;

4)  інформація,  для забезпечення захисту якої розгляд справи або  вчинення  окремих  процесуальних  дій відбувалися у закритому судовому засіданні;

5) інші відомості, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу.

Такі    відомості   замінюються   літерними   або   цифровими позначеннями.

З мотивів безпеки у текстах судових рішень у кримінальних справах,  відкритих  для  загального  доступу  відповідно до Закону,  можуть  не  зазначатися  відомості  щодо  імен  (ім’я, по батькові,  прізвище)  суддів,  які  розглядали  судову  справу, та учасників судового процесу.

Доступ:

Судові  рішення,  внесені  до  Реєстру,  є  відкритими для безоплатного  цілодобового  доступу  на   офіційному   веб-порталі судової влади України.

Загальний   доступ   до   судових   рішень  на  офіційному веб-порталі судової влади  України.

Для  реалізації права доступу до судових рішень,  внесених до Реєстру,  користувачу надаються можливості  пошуку,  перегляду, копіювання та роздрукування судових рішень або їхніх частин.

Обмеження   права   вільного   користування   офіційним веб-порталом   судової   влади   України  допускається  настільки, наскільки  це  необхідно  для  захисту інформації, яка за рішенням суду  щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Загальний доступ до ухвал про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння  особи,  про  відмову у задоволенні клопотання про обшук житла   чи  іншого  володіння  особи,  про  дозвіл  на  проведення негласної  слідчої  (розшукової)  дії,  про  відмову у задоволенні клопотання  про  проведення  негласної  слідчої  (розшукової)  дії забезпечується  через  один  рік  після  внесення  таких  ухвал до Реєстру.

Порядок користування та покрокова інструкція  користувача:

Текстова інструкція:

Як користуватися реєстром судових рішень

Відеоінструкція:

Примітка, практика, особливості  використання, «фішки», поради користувачу:

1. Суд  загальної  юрисдикції  вносить до Реєстру всі судові рішення  і  окремі  думки  суддів, викладені у письмовій формі, не пізніше наступного дня після їх ухвалення або виготовлення повного тексту.

2. Кожен має право повністю або частково відтворювати  судові рішення, що проголошені судом прилюдно, у будь-який спосіб, у тому числі через оприлюднення в друкованих виданнях,  у засобах масової інформації, створення електронних баз даних судових рішень.

3. Єдиний державний реєстр судових рішень знеособлений, не містить прізвищь сторін по справі, але, застосувавши одночасно два інструменти можна дізнатися про судове рішення за прізвищем особи. Необхідно зайти на сайт «Судова влада» і використовуючи наступну інструкцію «Як дізнатися про рішення суду за прізвищем» можна отримати інформацію щодо конкретної фізичної чи юридичної особи.

Администратор