Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Назва (повна та скорочена):

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Сайт:

https://usr.minjust.gov.ua/ua/home або альтернативний —https://online.minjust.gov.ua/edr-search/ (тільки для безкоштовного доступу, швидкий пошук в ЄДР).

Перелік інформації, яку можливо отримати та інші можливості:

можливо здійснити пошук підприємства за ЄДРПОУ чи за призвіщем фізично-особи підприємця, його податковим номером.

можливо отримати виписку, витяг з ЄДР в електронному вигляді.

отримати інформацію чи зареєстрована фізична особа як підприємець, якими видами діяльності займається, юридичну адресу (місце проживання), засоби зв’язку чи перебуває в стані припинення чи припинена її діяльність, тощо.

отримати інформацію про повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності, організаційно-правову форму, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи

інформацію чи зареєстрована юридична особа, наявності запису про державну реєстрацію припинення або перебування юридичної особи у стані припинення, види діяльності, центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо така частка становить не менше 25 відсотків, про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа, про юридичних осіб — правонаступників, про відокремлені підрозділи юридичної особи, про осіб, які можуть вчиняти дії від імені особи, у тому числі відомості про розпорядника майна, санатора, голову комісії з припинення, ліквідатора, управителя майна, наявність обмежень щодо представництва.

перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім’я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа

дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування

відомості про органи управління юридичної особи

інформацію про відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи-підприємця чи юридичної особи.

Параметри пошуку:

Шляхом пошуку за повним чи скороченим найменуванням, іменем, ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

Доступ:

Вільний, без реєстрації.

Вартість:

До Єдиного реєстру підприємств та організацій є як безоплатний доступ, тобто пошук підприємства за ЄДРПОУ чи фізичної особа за ІПН можливо здійснити безкоштовно, так і доступ на платній основі.

Чим відрізняється безкоштовний доступ та платний:

Оплативши послугу можна отримати виписку (витяг) з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) в електронній формі, який можливо роздрукувати та використовувати.

Мінімальна вартість, станом на 2019 рік біля 70 грн. + 3 грн. комісія банку.

При безоплатному доступі можливо отримати тільки інформацію.

Порядок користування та покрокова інструкція  користувача:

Текстова інструкція:

Як отримати виписку (витяг) з ЄДР в електронному вигляді.

Як користуватися реєстром підприємців, підприємств та організацій (безкоштовний доступ).

Відеоінструкція:

Примітка, практика, особливості  використання, «фішки», поради користувачу:

1. Для пошуку потрібно знати ідентифікаційний код юридичної особи, номер за ЄДРПОУ чи індивідуальний податковий номер (ІПН) фізичної особи (раніше), а зараз номер облікової картки платника податків. 

Практика використання показала, що пошук можливо здійснювати і за призвищем, ім’ям та по батькові ФОПа чи за найменуванням юридичної особи. І якщо фізичну особу ще можливо знайти, але можливо потрапити і на однофамільця, то з юридичною особою трудніше, оскільки їх дуже багато, а пошук обмежений певною видачею.

2. Навіть при безкоштовному запиті можливо дізнатися чи відкриті у відношенні особи якісь виконавчі провадження.

3. Скориставшись платіжною карткою, запитувач інформації з ЄДР може оплатити послугу та отримати відомості в електронному вигляді.

4. Інформацію, яку отримано на безкоштовній запит можна використовувати у суді як доказ по справі. Її можна переглядати, копіювати та роздрукувати.

5. При платному витязі можливо перевірити стан особи на будь-яку дату.

6. Роздрукована виписка з ЄДР, яка отримана в електронному вигляді на платній основі приймається всіма органами державної влади та підприємствами, установами, організаціями.

7. Витяги в паперовій та електронній формі мають однакову юридичну силу.

Приклад виписки (витягу) з ЄДР в електронному вигляді:

Електронний витяг з ЄДР, зразок
Администратор